دسته بندی

Share

» :: آشنايي با مديريت استراتژيك با استفاده از روش ارزيابي كارت امتيازي متوازن (BSC)

آشنايي با مديريت استراتژيك با استفاده از روش ارزيابي كارت امتيازي متوازن (BSC)

فایل اصلی جزوه آموزشی    :  PPT 

حجم فایل زیپ   :  1 M

تعداد کل اسلایدها :  55

 

فهرست مطالب

بخش اول : مدیریت استراتژیک

ü      ادبيات استراتـژي

ü      ماموریت

ü      مدل كلاسيك برنامه ريزي استراتژيك

 

بخش دوم : معرفی روش كارت امتيازي متوازن  (BSC)

ü      موانع اجراي استراتژي

ü      وجود شكاف بين استراتژي و عمل

ü      نارسايي معيارهاي مالي در سنجش عملكرد

ü      ظهور روش ارزيابي متوازن

ü      روند توسعه كارت امتيازي متوازن (BSC)

 

بخش سوم : تشریح مفاهیم  كارت امتيازي متوازن  (BSC)

ü      تعاریف و مفاهیم اصلی

ü      روش كارت امتيازي متوازن (BSC)

ü      معيارهاي سنجش (Measure)

ü      رابطه علت و معلولي در روش BSC

ü      منظر مالي Financial

ü      ارزيابي از منظر مالي

ü      منظر مشتري Customer

ü      ارزيابي از منظر مشتري

ü      منظر فرآيندهاي داخلي Internal Processes

ü      ارزيابي از منظر فرآيندها

ü      منظر يادگيري و رشد Learning & Growth

ü      ارزيابي از منظر يادگيري و رشد

 

بخش چهارم : كارت امتيازي متوازن  و نقشه های استراتژي

ü      نقشه استراتژي

ü      نكات اساسي در توسعه سنجه‌ها

ü      مراحل پياده سازي روش ارزيابي متوازن

خرید و دانلود محصول

1395/09/10
مدیریت استراتژیک , ارزیابی متوازن عملکرد , کارت امتیازی متوازن , BSC , نقشه استراتژی , استراتژی
فایل اصلی جزوه آموزشی : PPT | حجم فایل زیپ : 1M | تعداد کل اسلایدها : 55 |